DỊCH VỤ SỬA CHỮA ĐỒNG HỒ TẠI SĂN HÀNG HIỆU

QUY TRÌNH SỬA CHỮA TẠI SĂN HÀNG HIỆU

  • Nhận sản phẩm, kiêm tra tình trạng đồng hồ.
  • Báo giá sửa chữa cụ thể từng vấn đề.
  • Hoá đơn bàn giao sản phẩm, hẹn ngày chính xác.
  • Khi hoàn thành sản phẩm quý khách sẽ được thông báo qua điện thoại.
  • Sau khi khách hàng nhận lại đồng hồ, có hoá đơn bảo hành kèm theo.